Technical Analysis Elliott Wave Trading: DAX 40, FTSE 100 & STOXX 50 [Video]

DAX 40 Index, FTSE 100 & Euro STOXX 50 SX5E  Technical Analysis Elliott Wave Forecast & Trading  Strategies.

Euro Indices Overview: 
00:00 EURO STOXX 50 Elliott Wave Analysis.
09:46 DAX 40 (GDAXI) Elliott Wave Analysis.
15:10 UK100 / FTSE 100 Technical Analysis.
16:34 Thank you for watching Euro Indices Elliott Wave Analysis.

European Indices Elliott Wave Analysis Wave Count:
DAX 40 Elliott Wave C of (4)  Or 2 of (5)
FTSE 100 Elliott Wave  B of (4) Or 2 of (5)
EURO STOXX 50 Elliott Wave  B of (4) Or 2 of (5)

[embedded content]